top of page

 

 

Konpayi a
 

 

Nou kreye Éditions JB an 2015 paske nou konstate otè ki bezwen pibliye liv an franse ak an kreyòl ayisyen gen anpil pwoblèm pou yo jwenn on bon editè nan 2 lang sa yo Ozetazini.

 

Éditions JB vin sèvi kòm pon ant otè ak lektè lang franse ak lang kreyòl ayisyen.

 

Éditions JB ouvè yon fenèt pou literati nan lang franse ak nan lang kreyòl ayisyen kapab rive jwenn lektè nan peyi Etazini ak nan tout lòt peyi.

 

Éditions JB ap aksepte pibliye woman, istwa kout, pwezi, kont, pyèsteyat, kwonik, esè, depi tèks la mache ak filozofi konpayi a.

bottom of page