top of page

“Liv se bagay, tanzantan, fò on moun gade ladan l, paske gen anpil bagay nan liv.” (Manzè

Adelayid, nan Depès, Maurice A. Sixto)

Koudèy rapid

bottom of page