top of page
Roro.jpg

Rozevel Jean-Baptiste

Otè a: ki moun li ye?

Linguiste de formation, Rozevel Jean-Baptiste a fait des études en linguistique au Centre de Linguistique Appliquée (CLA), à Port-au-Prince, et à l’Université René Descartes – Paris V. Il est détenteur d’un doctorat en linguistique générale et en linguistique appliquée.

Il fait des recherches depuis plus de 25 ans dans le domaine de la lexicologie/lexicographie. Il a participé à la production de Learner’s Dictionary of Haitian Creole (1996), sous la direction du professeur Albert Valdman au Creole Institute de Indiana University.

Effectuer des recherches sur sa langue maternelle et son héritage culturel est sa passion.

Jeanie Bogart

Ki moun li ye?

Jeanie Bogart fèt Ayiti. Li viv Etazini, kote l travay kòm entèprèt pandan l ap pousuiv karyè ekriven li.

 

Apre li te fin fè etid li kòm jounalis, ann Ayiti, li te fè repòtaj, redaksyon ak prezantasyon nouvèl nan radyo ak nan televizyon; Etazini tou, li patisipe nan redaksyon kèk piblikasyon.

 

Jeanie Bogart koumanse ekri pwezi depi nan laj katòz an. Ak powèm li ki rele “A la foli”, li pote premye pri Kalbas Lò Lakarayib, Matinik, an 2006. Li pibliye plizyè rekèy powèm an franse ak an kreyòl. Powèm li yo parèt tou nan plizyè antoloji anFrans, o Kanada, an Belgique ak Etazini.

Jeanie Bogart pran yon Master en Langue Française et Littérature nan Stonybrook University an 2019

bottom of page